Home»เกมส์ทำนาชานเมือง

 
เกมส์ทำนาชานเมือง

เกมส์ทำนาชานเมือง

Game Played: 1514
วิธีเล่น:

รายละเอียด : นาของเราตั้งไม่ได้อยู่ห่างจากเมืองเท่าไหร่นัก ภายในฟาร์มนอกจากจะปลูกข้าวแล้วเรายังปลูกผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ เพื่อเสริมรายได้ให้ยั่งยืนมากกว่าการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว


วิธีเล่น : ใช้เมาส์คลิกดูแลฟาร์มและปลูกผักเลี้ยงสัตว์ จนกว่าฟาร์มของเราจะใหญ่โตแสดงความคิดเห็น


Tags:
เกมส์ทำนาชานเมือง  

เกมส์น่าเล่นอื่นๆ