Home»เกมส์หาของในแดนหิมะเวทย์มนต์

 
เกมส์หาของในแดนหิมะเวทย์มนต์

เกมส์หาของในแดนหิมะเวทย์มนต์

Game Played: 3447
วิธีเล่น:

รายละเอียด : เวทย์มนต์หิมะหนาของเจ้าหญิงอลิซ ได้ปกคลุมพื้นที่ดินของเมืองจนหมด สิ่งของสำคัญต่างๆ ถูกปกคลุมไปด้วยพลังเวทย์ ทำให้ชาวเมืองต่างต้องออกมาหาของที่สาปสูญไป


วิธีเล่น : เพื่อนๆ นั้นจะต้องใช้ เมาส์ กดคลิกเลือกไปยังสิ่งของตามรายการที่อยู่ด้านล่างของเกม โดยที่เพื่อนๆ นั้นจะต้องพยายามทำคะแนนในการค้นหาสิ่งของให้ได้มากกว่าเพื่อนแสดงความคิดเห็น


Tags:
เกมส์หาของในแดนหิมะเวทย์มนต์  

เกมส์น่าเล่นอื่นๆ