Home»เกมส์กำจัดกล่องแดง

 
เกมส์กำจัดกล่องแดง

เกมส์กำจัดกล่องแดง

Game Played: 993
วิธีเล่น:

รายละเอียด : กล่องสี่เหลี่ยมทุกกล่องในเกมส์นี้ล้วนแล้วแต่มีความพิเศษ พวกมันมีชีวิตเหนือจินตนาการ และสามารถทำอะไรได้เหนือความคาดหมายของมนุษย์ แต่ทว่ามีกล่องปีศาจสีแดงที่ถือกำเนิดขึ้นมา มนุษย์ต่างต้องการจำกัดมัน เพราะมันคือปีศาจร้ายที่จะผลาญเมือง


วิธีเล่น : เรานั้นจะต้องร่วมมือกันในการใช้ เมาส์ คลิกกำจัดกล่องปีศาจสีแดง โดยให้ใช้ความร่วมมือจากกล่องสี่เหลี่ยมกล่องอื่นๆ ซึ่งภารกิจของเพื่อนๆ คือการกลิ้งดันกล่องให้ตกเหวแสดงความคิดเห็น


Tags:
เกมส์กำจัดกล่องแดง  

เกมส์น่าเล่นอื่นๆ