Home»เกมส์เผาหุ่นไล่กา

 
เกมส์เผาหุ่นไล่กา

เกมส์เผาหุ่นไล่กา

Game Played: 1346
วิธีเล่น:

รายละเอียด : หุ่นไล่กาที่ถูกใช้มานานนั้นจะต้องถูกเผารื้อเสียใหม่ เพื่อสร้างนาที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์อีกครั้ง โดยเพื่อนๆ นั้นจะต้องเป็นคนวางแผนเผาหุ่นไล่กาเองทั้งหมด


วิธีเล่น : เรานั้นจะต้องใช้ เมาส์ คลิกเลือกไปยังกองฟาง จากนั้นให้เพื่อนๆ พยายามเผาหุ่นไล่กาด้วยการคลิกน้อยที่สุด เมื่อทำสำเร็จเราจะผ่านด่านและไปเผายังจุดต่อไปจนจบเกมแสดงความคิดเห็น


Tags:
เกมส์เผาหุ่นไล่กา  

เกมส์น่าเล่นอื่นๆ