Home»เกมส์ป้องกันเครื่องบนสงครามโลก

 
เกมส์ป้องกันเครื่องบนสงครามโลก

เกมส์ป้องกันเครื่องบนสงครามโลก

Game Played: 798
วิธีเล่น:

รายละเอียด : สงครามโลกครั้งนี้เราจะมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ โดยเพื่อนๆ จะต้องสร้างป้อมปืนอย่างมีชั้นเชิง ในการต่อสู้ เพื่อจัดการเครื่องบินสงคราม ที่พยายามบินเข้ามาทิ้งระเบิด


วิธีเล่น : ใช้ เมาส์ คลิกสร้างป้อมปืนในตำแหน่งที่ต้องการ โดยเพื่อนๆ จะต้องคำนึงถึงทรัพยากร และต้องคิดว่าจะสามารถป้องกันเครื่องบินที่บินเข้ามาได้ทุกลำแสดงความคิดเห็น


Tags:
เกมส์ป้องกันเครื่องบนสงครามโลก  

เกมส์น่าเล่นอื่นๆ