Home»เกมส์กล่องพลังงานไฟฟ้า

 
เกมส์กล่องพลังงานไฟฟ้า

เกมส์กล่องพลังงานไฟฟ้า

Game Played: 2195
วิธีเล่น:

รายละเอียด : นักวิศวกรไฟฟ้าชื่อดังระดับโลก เขาจะต้องใช้ความรู้ความสามารถที่มีทั้งหมด ต่อแผงวงจรไฟฟ้าภายในห้องพลังงานให้กระแสไฟทำลายได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกแผงวงจร


วิธีเล่น : ใช้ เมาส์ และความคิดของเพื่อนๆ ในการต่อผจญภัยวงจรต่างๆ ให้ใช้งานได้สำเร็จ โดยเพื่อนๆ จะต้องพยายามคลิกนำอุปกรณ์แต่ละชิ้นมาวางต่อเชื่อมพลแสดงความคิดเห็น


Tags:
เกมส์กล่องพลังงานไฟฟ้า  

เกมส์น่าเล่นอื่นๆ