Home»เกมส์อู่ซ่อมรถเร่งด่วน

 
เกมส์อู่ซ่อมรถเร่งด่วน

เกมส์อู่ซ่อมรถเร่งด่วน

Game Played: 2552
วิธีเล่น:

รายละเอียด : พนักงานอู่ซ่อมรถทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการซ่อมรถยนต์ที่เข้ามาจอดในอู่ของเรา ลูกค้าทุกคนต้องการบริการที่ประทับ พวกเขาจึงต้องพยายามบริการซ่อมรถทุกคนให้ได้คุณภาพและรวดเร็ว เพื่อที่ลูกค้าจะได้นำไปใช้งานอย่างพึงพอใจ


วิธีเล่น : ใช้ เมาส์ คลิกเลือกไปยังปุ่มออฟชั่นต่างๆ ที่อยู่ด้านล่างตามที่เราต้องการ จากนั้นให้เพื่อนๆ นำเครื่องมืออะไหล่ที่ต้องการนำมาซ่อมรถ มาวางประจำทีเพื่อให้เราสามารถซ่อมบำรุงได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นแสดงความคิดเห็น


Tags:
เกมส์อู่ซ่อมรถเร่งด่วน  

เกมส์น่าเล่นอื่นๆ