Home»เกมส์หาบันทึกความลับ

 
เกมส์หาบันทึกความลับ

เกมส์หาบันทึกความลับ

Game Played: 1454
วิธีเล่น:

รายละเอียด : สมุดบันทึกเล่มนี้จะสามารถไขปริศนาทุกอย่างที่เราอยากรู้ ทว่าลูกน้อยตัวแสบของเราดันเอาสมุดเล่มนี้ไปซ่อนไว้ในบ้าน แต่มองยังไงก็หาไม่เจอทำให้ เขาต้องมาร้องขอความขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ


วิธีเล่น : เมื่อถึงเวลานั้น เพื่อนๆ จำต้องกวาดสายตาไปรอบๆ บ้านจากนั้นจึงค่อยเพ่งเล็งหาสมุดบันทึกที่เราต้องการ ซึ่งหากเพื่อนๆ เจอแล้วเราจะต้องนำไปให้พ่อบ้าน แล้วเริ่มการไขปริศนาไปทีละเปราะแสดงความคิดเห็น


Tags:
เกมส์หาบันทึกความลับ  

เกมส์น่าเล่นอื่นๆ