Home»เกมส์ต่อจิ๊กซอภาพตัดปะ

 
เกมส์ต่อจิ๊กซอภาพตัดปะ

เกมส์ต่อจิ๊กซอภาพตัดปะ

Game Played: 1581
วิธีเล่น:

รายละเอียด : ค่อนข้างเป็นเกมที่ยากและต้องใช้อาศัยการชังสังเกต เนื่องจากเพื่อนๆ ต้องพยายามนำชิ้นส่วนจิ๊กซอที่อยู่ภายในเกมมาปะติดปะต่อให้ได้รูปแบบที่ถูกต้อง ซึ่งมันค่อนข้างจะมองยากนิดหน่อย เพราะไม่ใช่ภาพที่ต่อเนื่องกัน


วิธีเล่น : ใช้เมาส์คลิกเลือกไปที่ชิ้นส่วนที่อยู่ทางขวามือของเกม จากนั้นให้เพื่อนๆ นำมาเปรียบเทียบโดนเราจะต้องหาให้เจอ แล้วนำไปวางหากถูกต้องชิ้นส่วนนั้นก็จะถูกติดไปกับภาพทันทีแสดงความคิดเห็น


Tags:
เกมส์ต่อจิ๊กซอภาพตัดปะ  

เกมส์น่าเล่นอื่นๆ