Home»เกมส์ลิงกลิ้งเก็บกล้วย

 
เกมส์ลิงกลิ้งเก็บกล้วย

เกมส์ลิงกลิ้งเก็บกล้วย

Game Played: 871
วิธีเล่น:

รายละเอียด : เจ้าลิงจ๋อตัวนี้มันมีความสามารถพิเศษ ในการเก็บกล้วยที่ไม่เหมือนกับคนอื่น เนื่องจากเจ้าลิงตัวนี้สามารถกลิ้งลงจากเนินเขาด้วยความเร็วสูง เพื่อไถลลงไปเก็บกล้วยที่ตกอยู่ข้างทาง


วิธีเล่น : ใช้ปุ่มลูกศร ขึ้น และ ลง กำหนดความเร็วในการกลิ้งตัวของเจ้าลิง และใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย ขวา ให้เจ้าลิงนั้นกลิ้งลงไปเก็บกล้วยให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้แสดงความคิดเห็น


Tags:
เกมส์ลิงกลิ้งเก็บกล้วย  

เกมส์น่าเล่นอื่นๆ