Home»เกมส์เคลนก่อสร้าง

 
เกมส์เคลนก่อสร้าง

เกมส์เคลนก่อสร้าง

Game Played: 3699
วิธีเล่น:

เรามาก่อสร้างตึกด้วยเคลน ยกของขึ้นมาบนตึก

อย่าให้โดนวิศวะ ที่รอรับของอยู่ข้างบน

ใช้เมาส์ในการเล่นแสดงความคิดเห็น


Tags:
ก่อสร้าง  

เกมส์น่าเล่นอื่นๆ